Advokat Damir Beglerovic

))}

Imate problem pravne prirode?

Na pravom ste mjestu!
Ako tražite advokata koji će odlučno zastupati vaše interese i postići najbolji mogući ishod u vašem slučaju, pozovite i besplatno zakažite termin za konsultacije.

O Advokatu

Ako tražite najbolji savjet i pravnu pomoć, advokat Damir Beglerović Vam stoji na raspolaganju. Advokat Damir Beglerović ima bogato iskustvo u različitim pravnim oblastima, sa naglaskom na korporativno, krivično i obligaciono pravo, te se pokazao kao veoma uspješan zastupnik prava svojih klijenata. Osim iskustva u advokaturi, isti posjeduje bogato iskustvo stečeno radom u notarskom uredu iz domena porodičnog, privrednog i imovinskog prava. On je iskusan i odgovoran advokat, koji se bori za prava svojih klijenata.

Usluge

Korporativno i privredno pravo

Pravna pomoć, savjetovanje i zastupanje pravnih lica u Bosni i Hercegovini. Zastupanje nerezidenata i rezidenata osnivača privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini, te savjetovanje u vezi sa osnivanjem i registracijom firme, kao I svih drugih statusnih promjena u privrednom subjektu. Izrada svih vrsta ugovora u privredi, i pravna pomoć pri donošenju internih akata pravnih lica.

Advokat Damir Beglerovic - Korporativno i privredno pravo - Sarajevo

Krivično pravo

Odbrana fizičkih lica za krivična djela iz opće nadležnosti, odbrana pravnih lica uprivrednim prijestupima i krivičnim djelima, odbrana fizičkih i pravnih lica za prekršajne prijestupe u prekršajnim postupcima pred sudovima ili drugim nadležnim organima, kao i odbrana u disciplinskim postupcima pred nadležnim organima.

Advokat Damir Beglerovic - Krivično pravo - Sarajevo

Imovinsko pravo

Zastupanje stranaka u parničnim i drugim postupcima a koji se odnose na nekretnine i pokretne stvari. Poduzimanje pravnih radnji ispred zemljišnoknjižnog ureda, kao i nadležnih katastarskih operata u postupcima posjedovnog prava, upravnim postupcima u vezi sa pribavljanjem urbanističkih, građevinskih i upotrebnih dozvola za nekretnine, te u postupcima legalizacije bespravno izgrađenih nekretnina na području Bosne i Hercegovine.

Advokat Damir Beglerovic - Imovinsko pravo - Sarajevo

FIDIC ugovori i ugovori iz oblasti građevinskog prava

Advokatska kancelarija se naročito bavi savjetovanjem, praćenjem i izradom ugovora, i to ugovora o građenju skladno odredbama Zakona o obligacionim odnosima a sve u vezi sa FIDIC pravilima. Advokatska kancelarija posjeduje FIDIC certifikate.

Advokat Damir Beglerovic - FIDIC ugovori i ugovori iz oblasti građevinskog prava - Sarajevo

Obligaciono i ugovorno pravo

Izrada svih vrsta imenovanih i neimenovanih ugovora, zastupanje u sudskim postupcima čiji je predmet naknada štete – materijalne i nematerijalne, naročito u medicinskim predmetima i predmetima u kojima je šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi, sticanje bez osnova, naplata potraživanja te provođenje izvršenja u vezi sa naplatom potraživanja u BiH i inostranstvu.

Advokat Damir Beglerovic - Obligaciono i ugovorno pravo - Sarajevo

Porodično i nasljedno pravo

Zastupanje stranaka u postupku razvoda braka, sačinjavanje bračnih i predbračnihugovora, zastupanje u postupcima utvrđenja i podjele bračne stečevine, izdržavanja djeteta, neplaćenih iznosa alimentacije, starateljstva nad djetetom, roditeljsko gprava, supružničkog izdržavanja, pribavljanja državljanstva, upisa smrti i upisa braka, pribavlja izvode iz matičnih knjiga, te zastupanje stranaka u svim ostavinskim postupcima ispred sudova i notara kao sudskih povjerenika na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Advokat Damir Beglerovic - Porodično i nasljedno pravo - Sarajevo

Javne nabavke

U okviru ove oblasti, pružamo usluge savjetovanja vezano za pripremu dokumentacije za učešće u postupku javne nabavke, te u postupku zaštite prava pred nadležnom komisijom u postupcima javnih nabavki, kao i zastupanje u upravnim sporovima pokrenutim protiv rješenja nadležne komisije.

Advokat Damir Beglerovic - Javne nabavke - Sarajevo

Upravno pravo

Zastupanje stranaka u svim vrstama upravnih postupaka ispred nadležnih organa,podnošenje pravnih lijekova, pokretanje i zastupanje u upravnim sporovima ispred nadležnih sudova.

Advokat Damir Beglerovic - Upravno pravo - Sarajevo

Prijem, odricanje i otpust iz državljanstva Bosne i Hercegovine

Zastupanje nerezidenata u postupku prijema u državljanstvo i rezidenata u postupku odricanja i otpusta iz državljanstva Bosne i Hercegovine. Pribavljanje dokumentacije potrebne za postupak, prevođenje dokumentacije kod ovlaštenih sudskih tumača, zastupanje fizičkih lica i savjetovanje u toku postupka.

Advokat Damir Beglerovic - Prijem, odricanje i otpust iz državljanstva Bosne i Hercegovine - Sarajevo

Zaštita prava garantovanih Ustavom BiH I Evropskom konvencijom o ljudskim pravima I temeljnim slobodama

Advokatska kancelarija vrši sačinjavanje apelacija I pokretanje postupaka ispred Ustavnog suda BiH, kao i sačinjavanje aplikacija I pokretanje postupaka ispred Evropskog suda za ljudska prava.

Advokat Damir Beglerovic - Zaštita prava garantovanih Ustavom BiH I Evropskom konvencijom o ljudskim pravima I temeljnim slobodama - Sarajevo

Zastupanje u inostranstvu i u postupcima arbitraže

Advokatska kancelarija pruža usluge zastupanja u međunarodnom pravnom prometu u oblasti privrede, u oblasti naplate potraživanja i u postupcima arbitraža, kako lično putem advokata, tako i putem saradnika i kolega u državama u kojima je već dosada ostvarena saradnja, u zavisnosti od svakog predmeta pojedinačno.

Advokat Damir Beglerovic - Zastupanje u inostranstvu i u postupcima arbitraže - Sarajevo